ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ- ਮੰਨਣ

ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ- ਮੰਨਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਪੈਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ

Read more