ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ—ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ—ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ Smacharaajtak, ਜਲੰਧਰ 7 ਨਵੰਬਰ—ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ,

Read more